Jelenlegi hely

Types of adverse selection and Hungarian higher education

In: Dzurickova J. Gontkovicova B. (eds.) (2014) Marketing manazment, obchod a socialne aspekty podnikania Zborník reconzovanych príspevkov z 2. mednizárodnej medeckej kongerencie; Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Kosice
Competition, adverse selection, quality, higher education.